Cinemento uitgeschreven in sierlijke goude letters als logo.

Mijn algemene voorwaarden

1. Definities

Ik doe niet aan moeilijke woorden. Duidelijke taal zodat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten.

2.  Hoe je mij kunt bereiken

 1.   Je kunt mij, Maarten van Westen, op de volgende manieren bereiken. Kies vooral wat jij het prettigst vindt!

     WhatsApp:                                      (+31)6 22 54 61 65

     Bellen:                                              (+31)6 22 54 61  65

     Mailen:                                             info@cinemento.nl

     Schrijven:                                         Gerbernesseweg 19
                                                              4443 AH, Nisse

     Volgen:                                             instagram.com/cinemento.nl
                                                              youtube.com/channel/UClQr41U013rFcWvtiyJmUvA
                                                               facebook.com/Cinemento
2.  Handige nummers

     Mijn KvK-nummer:                          80631703

     Ons BTW-identificatienummer:      NL003473772B98

 1.   Je kunt mij, Maarten van Westen, op de volgende manieren bereiken. Kies vooral wat jij het prettigst vindt!

     WhatsApp:  (+31)6 22 54 61 65

     Bellen:          (+31)6 22 54 61  65

     Mailen:          info@cinemento.nl

     Schrijven:      Gerbernesseweg 19
                           4443 AH, Nisse

     Volgen:          instagram
                            youtube
2.  Handige nummers

     Mijn KvK-nummer:                          80631703

     Ons BTW-identificatienummer:      NL003473772B98

3.  Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing als je Cinemento inhuurt of ingehuurd hebt. Ik doe mijn best om deze voorwaarden onder jouw aandacht te brengen. Hier staat namelijk wat ik voor jou doe en wat ik van jou verwacht.

Als je gebruik maakt van “mijn actie” zijn zowel de voorwaarden die daarbij horen van toepassing als deze algemene voorwaarden.

Voor de duidelijkheid noem ik hier nog eens de voorwaarden van “mijn actie”. Bij deelname aan “mijn actie” ga je akkoord met het plaatsen van de trouwclip op youtube, instagram, facebook en cinemento.nl. Daar zal deze openbaar te zien zijn. Hiervoor ontvang je een vergoeding van €200,-.

4.  Het aanbod

Ik vertel altijd duidelijk wat een bepaald pakket kost en wanneer je mij ervoor in kan huren. Foutje in de berekende prijs? Dan mag je mij daar natuurlijk aan houden! Behalve wanneer het foutje een duidelijke blunder is en je dat van tevoren had kunnen weten.
Precies weten wat elk onderdeel van het pakket inhoud? Bekijk (5) pakketonderdelen.
Blijkt in een uitzonderlijk geval dat ik een onderdeel van jouw pakket toch niet aan kan bieden op jouw bruiloft, laat ik dit maxmimaal 14 dagen na de boeking weten. Jij hebt vanaf dan, naast het recht om te (7) annuleren, 7 dagen om onze overeenkomst kosteloos te annuleren.

5.  Pakketonderdelen

Bekijk hieronder wat je voor elk onderdeel uit je pakket van mij kunt verwachten.

 1.  Aantal uur
     Ik geef drie opties bij aantal uur. Bij 8 ben ik maximaal 8 uur op de trouwdag aanwezig. Bij 10 ben ik maximaal 10 uur op jullie trouwdag aanwezig. En bij 10+ ben ik langer dan10 uur op jullie trouwdag aanwezig. Hierbij heb ik het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen na aanvraag te ontbinden mocht er van mij verwacht worden dat ik een onredelijk aantal uur aanwezig ben. Het aantal aanwezige uren wordt gerekend vanaf de aankomst op de eerste locatie tot het vertrek op de laatste locatie. Deze tijd wordt nooit gepauzeerd

 2.  Mijn actie
      Bij deelname aan “mijn actie” ga je akkoord met het plaatsen van de trouwclip op youtube, instagram, facebook en cinemento.nl. Daar zal deze openbaar te zien zijn. Hiervoor ontvang je een vergoeding van €200,-.


 2.  Extra cameraman
      Ik bied hier 3 opties. Deze spreken redelijk voor zich. Ik kan de hele dag een extra cameraman meenemen, enkel naar de ceremonie, of helemaal niet. De hele dag betekent dat de extra cameraman net zo lang aanwezig is als ik.

  3.  Clip of Film
      Opnieuw bied ik 3 opties. Film, clip of beiden. Bij een film kun je van mij een trouwfilm verwachten die een tot twee uur zal duren. Hierin zal weinig geknipt zijn. Ook andere bewerkingen zullen hier weinig aanwezig zijn. Kies je echter voor een clip, dan is ieder beeld in het eindproduct meermaals bekeken en uitgebreid bewerkt. Deze clip zal zo’n 7 tot 15 minuten duren.

 4.  Drone
      Wanneer je dronebeelden in je pakket stopt, neem ik mijn drone mee naar jouw trouwdag. Hiermee zal ik beelden maken om het verhaal van de film te versterken. Mocht ik om wat voor reden dan ook niet kunnen vliegen op jouw trouwdag, krijg je de extra gerekende kosten voor de dronebeelden natuurlijk terug!

 5.  Ruwe beelden
      Wanneer je ruwe beelden in je pakket stopt, krijg je naast de gemaakte trouwfilm of clip ook alle gemaakte beelden van die dag. Deze beelden zijn enkel bedoelt voor prive-gebruik. (Het bewerken van de beelden is onderdeel van mijn vak, en door de ruwe beelden te verspreiden zou het kunnen gebeuren dat er werk dat niet aan mijn kwaliteits-eis voldoet online toegankelijk wordt. Om dit te voorkomen sta ik enkel prive-gebruik toe.)

  6.  Beeldkwaliteit
      Hier bied ik twee opties. Wanneer je 4k selecteert film ik jouw trouwdag in 4k (4 keer zo scherp als full HD). Selecteer je HD, dan leg ik jouw trouwdag vast in full HD. Het kan zijn dat er iets wordt ingezoomd, maar dit zal nooit zichtbaar de kwaliteit verlagen. De film zal altijd in het gekozen formaat geleverd worden.


 6.  Vooraf betalen
      Wanneer je voor vooraf betalen kiest, krijg je een korting. Wanneer je de betaling op de pagina die volgt niet direct voldoet, vervalt onze overeenkomst. Ik houd de datum dus niet voor je vast en de berekende prijs zou kunnen veranderen. Kies je na een vrijblijvend gesprek voor vooraf betalen? Dan heb je 14 dagen om deze betaling te voldoen, anders vervalt de korting.
      Achteraf betalen
      Kies je er niet voor om vooraf te betalen, dan krijg je de rekening direct na de bruiloft. Na het ontvangen van de factuur krijg je altijd 14 dagen om deze te betalen. Daarna gaat er een wettelijk bepaalde rente lopen van 8% per jaar. Ook zal ik andere kosten die ik moet maken als gevolg van deze te late betaling aan jou doorrekenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan incassokosten.

6.  Eindproduct

De eerste versie van de clip of film zal waarschijnlijk binnen 4 weken geleverd worden, maar daar kan je me niet op vastpinnen. Hierna is het mogelijk om (kleine) correcties door te geven. Wanneer deze correcties meer dan 2 uur in beslag nemen kun je ervoor kiezen om de film te laten hoe hij is of de extra uren te laten factureren. Alle correcties moet je binnen 2 weken aan mij doorgeven. Anders bestempel ik de film als definitief.
En dan nog even dit, ik behoud ten alle tijde de volledige creatieve vrijheid over de montage van het eindproduct.

7.  Annuleren

Wil je annuleren? Dat vind ik natuurlijk jammer! Kosteloos annuleren kun je doen tot 30 dagen na het reserveren. Heb je al betaald? Dan krijg je dat natuurlijk zo snel mogelijk terug. Dit zal nooit langer dan 30 dagen duren. Ben je te laat om kosteloos te annuleren? Dat is natuurlijk vervelend. Ik reken voor een annulering 20% van het afgesproken bedrag met een minimum van €250,-.
Annuleringen geef je altijd door via de post, mail of WhatsApp.

8.  Reiskosten

Die reken ik niet!
Waar je wel rekening mee moet houden is dat ik alleen werk in Nederland en België. Trouwen jullie hier buiten? Neem dan vooral contact met mij op. Mogelijk kunnen we dit tegen vergoeding regelen!

9.  De prijs

De prijs van je pakket genereer je automatisch op de website. Na het plaatsen van je reservering is de prijs definitief en zal deze nooit zonder jouw toestemming veranderen. Let er op dat het aanvragen van een vrijblijvend gesprek niet hetzelfde is als het plaatsen van een reservering. De gegenereerde prijs zou dus anders kunnen zijn dan de prijs bij het plaatsen van de reservering. Deze prijs is altijd inclusief btw.

10. Kennismakingsgesprek

In het kennismakingsgesprek bespreken we wat jij belangrijk vind in de film en hoe de planning eruit ziet. Het is gebruikelijk dat we dit gesprek online voeren, maar het is ook mogelijk om dit in Nisse of bij jou thuis te voeren. Kies je ervoor om dit gesprek bij jou thuis te voeren, dan reken ik wel reiskosten van €0,30/km.

11.  Aansprakelijkheid

Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk, houdt met de middelen rechtens aan te tonen) blijft het gekochte binnen de overeenkomen tijd af te nemen. Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, direct- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandsschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk, houdt met de middelen rechtens aan te tonen) blijft het gekochte binnen de overeenkomen tijd af te nemen. Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, direct- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandsschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen. Cinemento is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste instructies van de klant of enige onjuiste toelevering van materialen of gegevens door een derde; en Cinemento is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, reputatieschade of gevolgschade. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om toestemming van de locatie te krijgen voor het installeren van video-apparatuur en om video-opnamen te maken op de gekozen locatie.

12.  Klachten

Heb je een klacht? Dat vind ik vervelend! Het liefst los ik het probleem gelijk op, maar het kan natuurlijk dat ik daar meer tijd voor nodig heb. Als dat zo is laat ik dat uiterlijk 2 werkdagen nadat je je klacht gemeld hebt weten. Mocht jouw product om wat voor reden dan ook niet voldoen aan onze overeenkomst, heb je twee weken na het afleveren van het eindproduct om dit te melden. Daarna kun je hier geen beroep meer op doen. Klachten schorten de betalingsverplichting nooit op.

13.  Overwerk

De tijdsduur die je in je pakket gekozen hebt gaat in op het moment dat ik arriveer op de eerste locatie en eindigt wanneer ik vertrek van de laatste locatie. Deze tijd wordt nooit gepauzeerd. Het is mogelijk om op de bruiloft te vragen of ik langer blijf om te filmen. Hier reken ik een uurtarief van €150,- voor. Ik zal overwerk nooit in rekening brengen zonder jouw (mondelinge) toestemming.

14.  Vertrouwelijke gegevens

Ik respecteer ten alle tijden jouw privacy. Vertrouwelijke gegevens die jij aan mij verstrekt zal ik altijd strikt geheim houden. Beelden van jullie bruiloft zullen nooit zonder toestemming door anderen dan werknemers van Cinemento worden gezien. Beelden van de bruiloft worden tot en met 2 jaar na de trouwdatum bewaard. Zo kunnen jullie deze nog opvragen. Hierna worden de beelden overal van verwijderd. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor beelden waar uitdrukkelijk toestemming is gegeven voor publicatie.

15.  Nederlands recht

Op deze voorwaarden is ten alle tijden Nederlands recht van toepassing.

terug